Tin hoạt động

Đảng bộ xã Kim Thạch: Quyết tâm xây dựng nền kinh tế phát triển toàn diện


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 24/06/2020 10:20:10 SA

Kim Thạch là một trong những đơn vị hành chính cấp xã mới của huyện Vĩnh Linh dựa trên cơ sở sáp nhập 2 xã Vĩnh Kim và Vĩnh Thạch. Phát huy những lợi thế mới, Đảng bộ và nhân dân xã Kim Thạch quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; trong đó có mục tiêu hướng tới xây dựng nền kinh tế phát triển toàn diện.

 

Mũi Trèo, xã Kim Thạch.

 

Sau khi sáp nhập, xã Kim Thạch có 22,82 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.776 người. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 539 đảng viên sinh hoạt tại 29 chi bộ. Bước sang một giai đoạn mới, Đảng bộ chính quyền và toàn thể nhân dân xã Kim Thạch xác định  mục tiêu chung là sẽ tiếp tục kế thừa  và phát huy những thành tựu đã đạt được; đồng thời huy động mọi nguồn lực, khai thác hợp lý, có hiệu quả các tiềm năng thế của địa phương để tập trung phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, đẩy mạnh thương mại - dịch vụ. Không ngừng nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa xã hội, đời sống tinh thần và vật chất cho người dân, giữ vững an ninh chính trị. Tạo ra sức mạnh tổng hợp trong xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu.

 

Ông Nguyễn Đức Điền - Bí thư Đảng ủy xã Kim Thạch cho biết: “Để xây dựng một Kim Thạch phát triển  bền vững, nhiệm vụ trước tiên cần thực hiện đó là phát triển kinh tế toàn diện. Đây được xem là nền tảng vững chắc, là tiền đề thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại. Trên cơ sở đó, xã Kinh Thạch sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa X)  về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Trong đó, tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; từng bước CNN, HĐH nông nghiệp, nông thôn”.

 

Với lợi thế diện tích đất nông nghiệp rộng lớn, màu mỡ với trên 950 ha được gieo trồng hằng năm, Kim Thạch có nhiều loại cây  chủ lực như cao su, lúa, ngô, môn, lạc, đặc biệt là cây ném đã tạo dựng được thương hiệu riêng. Trong nhiệm kỳ mới, xã phấn đấu  giữ vững  diện tích các loại cây trồng hằng năm, cụ thể đối với lúa là 104 ha, lạc 140 ha, ngô 140 ha, sắn 100 ha và ném 80 ha. Cùng với đó sẽ tiến hành đưa vào thử nghiệm  mới một số loại cây có hiệu quả kinh tế cao để chuyển đổi thay thế những cây có trị thấp và xây dựng được 2-3 sản phẩm OCOP đạt từ 2-3 sao trở lên. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, nổ lực đưa tỷ trọng đạt  23-25% tổng gía trị ngành nông nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, xã chủ trương đẩy mạnh phát triển các mô hình tổng hợp, trang trại, gia trại và nuôi nhốt tại hộ gia đình để giữ vững quy mô đàn chăn nuôi, lợn xuất chường với lưu lượng từ 1.500 - 1.800 con, bò hàng năm là 4.000 con và gia cầm là 130.000 con.

 

Là một trong những nhóm nghề đem lại nguồn thu lớn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế địa phương, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản được xã tập trung chỉ đạo. Trong đó hỗ trợ, vận động ngư dân đóng mới, hoán cải phương tiện, xây dựng 7 nghề chủ lực trong một đơn vị thuyền và đầu tư các loại nghề mới khai thác hải sản có giá trị xuất khẩu. Qua đó, phấn đấu đưa sản lượng đánh bắt hàng năm đạt 300 tấn với 35% sản lượng có giá trị cao. Đồng thời sẽ tích cực phát triển các cơ sở chế biến thủy, hải sản. Duy trì diện tích nuôi tôm và cá nước ngọt với sản sản lượng đạt 70 tấn/năm.

 

Trên lĩnh vực TTCN, thương mại và dịch vụ xã chú trọng  phát triển vào các ngành nghề hiện có và khuyến khích người dân mở rộng các loại hình dịch vụ, buôn bán. Đặc biệt chợ được khai thác một cách tối đa để tạo thuận lợi trong việc lưu thông, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn. Hiện nay, xã cũng đang vận động người dân sản xuất các mặt hàng công nghiệp nông thôn theo hướng bền vững thông qua việc đăng ký nhãn mác, sản xuất tập trung và từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm như nước mắm, dầu lạc… Hiện tại xã Kim Thạch có 2 dự án du lịch đang được triển khai thực hiện là Pacific Mũi Trèo và dự án AE, xác định đây là động lực mới, xã chủ động phối hợp tốt với các đơn vị trong việc giải phóng mặt bằng, quy hoạch khu dân cư… Ngoài ra tiến hành quy hoạch xây dựng mãi tắm mũi Lò Vôi để sớm đưa vào khai thác sử dụng.

 

Cùng với đó, xã cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác trong việc nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Tăng cường triển khai các Nghị quyết, chương trình của cấp trên về cải thiện môi trường kinh doanh. Tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh trật tự. Không ngừng đổi mới phát triển kinh tế tập thể, đưa kinh tế HTX phát triển theo đúng hướng; tạo điều kiện cho các tổ hợp tác sẵn có hoạt động hiệu quả và thu hút thành lập các đơn vị tổ hợp tác mới.

 

Ông Nguyễn Đức Điền - Bí thư Đảng ủy xã Kim Thạch cho biết thêm: “Ngoài những giải pháp trực tiếp, để phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong thời gian tới xã sẽ đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tận dụng các nguồn vốn từ các dự án, hỗ trợ của cấp trên, đấu giá đất và huy động nguồn  xã hội hóa để xây dựng các công trình thiết yếu phụ vụ cho đời sống dân sinh và sản xuất kinh doanh. Với một quyết tâm mới, cùng sự đồng lòng quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân xã Kim Thạch sẽ nổ lực hết mình để đạt được những mục tiêu đã đề ra, nhất là đưa nền kinh tế phát triển đồng đều, toàn diện trong nhiệm kỳ tới”.

 

Phương Nga

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC


 


 


 


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử xã Kim Thạch