Giới thiệu về xã Vĩnh Kim

Xã Vĩnh Kim có diện tích 12,54 km², dân số năm 1999 là 2762 người, mật độ dân số đạt 220 người/km².


 


 


 


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử xã Kim Thạch